Instagram - Gegi Destek Instagram - Gegi Destek Instagram - Gegi Destek 0850 226 43 44

Gegi Bilişim

Kariyer Fırsatları

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Şirketimizin planlanan geleceğe ulaşabilmesi ve doğru adımlar atabilmesi için, insan gücüne önem vermekteyiz. İnsan kaynakları yönetiminin; planlanan geleceğe ulaşmadaki anahtar olduğunun bilincindeyiz ve tüm çalışmalarımızı şirketimize değer katabilecek ve şirketimizden değer alabilecek çalışan odaklı kişiler üzerinde yoğunlaştırmaktayız.


SEÇME/YERLEŞTİRME
Başarıl olmanın temel yollarından biri insan gücünü doğru kullanmaktır. İnsan doğru yerde ve konumda bulunduğunda en güçlü kaynaktır. Personel seçme ve yerleştirme sürecimizde; insan gücünü keşfetme, bu gücü en doğru yerde ve en doğru biçimde değerlendirmeyi ve yönetme ilkesiyle hareket etmekteyiz.


SÜREKLİ ÖGRENME VE GELİŞİM
Şirketimiz; tüm personelin işlemlerini daha kolay yapabilmesi için hazırlanan programlarımızla öğrenim kolaylığına önem vermektedir. Bu uygulamayla beraber, çalışanın adaptasyon ve öğrenim süresini de minimum seviyeye indirmekteyiz. Eğitimlerimiz ilgili departman ve pozisyonlara göre belirlenmektedir.


ÇALIŞAN MEMNUNİYET VE BAĞLILIĞINI ARTTIRMA
Çalışanlarımızın memnuniyetine ve şirkete aidiyetine önem vermekteyiz. Çalışanların geri bildirimlerini almak ve çalışan bağlılığını artıracak aksiyonlar üzerinde çalışmalar yapmaktayız.

PERFORMANS YÖNETİMİ
Çalışanlarımıza özgü yetkinlik ve hedeflerin belirlendiği, ölçümlendiği ve sonuçları iyileştirebilecek sistemler ile çalışan performansımızı kontrol etmeye önem veriyoruz. Bu şekilde çalışanın en iyi şekilde yönetilebilmesi, objektif değerlendirilmesi ve geliştirilebilmesi için performans yönetimi kuruyoruz.


EŞİTLİK İLKESİ
İş hayatımızda eşitlik ilkesi benimsemekteyiz. Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel veya benzeri nedenler ile her türlü ayrımcılık yapılmasına kesinlikle müsaade etmemekteyiz.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; ilgili mevzuat, yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yerine getirilmekte, aynı zamanda bu alandaki en iyi uygulamalar sürekli olarak takip edilmekte ve uyarlanmaktadır. Tüm faaliyetlerimizde, olası riskler önceden analiz edilmekte ve bu riskleri önlemeye yönelik yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlara işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirli dönemlerde yenileme eğitimleri verilmektedir.


ÜCRET YÖNETİMİ
Ücret politikamız; piyasada geçerli ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri dikkate alarak oluşturulan ücret politikaları kullanılarak, iş büyüklükleri, performans sonuçları, şirket içi ve şirket dışı ücret dengesi, kişinin tecrübesi/deneyimi dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için değişen içeriklerde ve esnekliklerde yan haklar uygulaması yapılmaktadır.