Instagram - Gegi Destek Instagram - Gegi Destek Instagram - Gegi Destek 0850 226 43 44

Gegi Bilişim

Misyon

Müşterilerimizin bilgi teknolojileri tarafındaki iş yükünü minimum seviyelere indirerek, uzman oldukları alanlarındaki başarılarını arttırmalarına yardımcı olmaktır.
Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon

Ülkemizde bilgi teknolojileri sektöründe ihtiyaç duyulan kaliteli ürünleri güvenli, hızlı ve en uygun satın alma koşulları ile müşterilerine sunarak kusursuz hizmet şirketi olmaktır.

 

 

 

Kalite ve BilgiGüvenliği Politikası

Gegi Bilgi Teknolojileri A.Ş olarak, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini geliştirmek ve bilgi güvenliğimize yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; • Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmek,

 • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,

 • Kalite ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek,

 • Müşteri memnuniyetimizin artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

 • Yasal ve diğer ilgili tüm şartlara uymak,

 • Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, kalite ve bilgi güvenliği politikamızdır.

 

 

 

 • Gegi Vizyon
 • Gegi Misyon
 • Gegi Kalite Politikası
 • Gegi İnsan Kaynakları

Gegi Kalite Yönetim Sistemi bu standarta uygun olarak firma yönetiminin belirlediği politikalar ışığında kurulmuştur ve üst yönetimin kontrölünde tam destek görmektedir. Belirlenen firma politika ve hedefleri doğrultusunda, oluşturulan Kalite Politikasını anlamak, desteklemek, uygulamak ve Kalite Yönetim Standardının gereklerini bir yaşam biçimi olarak benimsemek tüm çalışanlarımızın görevidir.